Nụ hoa tam thất

Hoa tam thất non: 750.000/kg Hoa tam thất già: 370.000/kg Nụ hoa tam thất bao tử: 1.200.000/k Củ tam thất nam: 500.000/kg Củ tam thất Bắc : 3.500.000/kg Quả tam thất non : 620.000/kg   Để mua hàng và được...

Củ tam thất nam bắc

giá: Củ tam thất nam: 500.000/kg          Củ tam thất Bắc : 2.500.000/kg         Hoa tam thất già : 370.000/kg        Hoa tam thất non: 750.000/kg        Nụ tam thất bao tử: 1.500.000/kg       Quả...
You might also likeclose